Ważne dokumenty

Regulamin serwisu | Warunki korzystania | Umowa Partnerska | Polityka Prywatności
Zasady korzystania z filmów | Polityka Zwrotów | Kwestie zdrowotne 
 


UMOWA
7minuteworkout.com, zwany dalej "7min", posiada i/lub prowadzi sieć stron internetowych oferujących szereg produktów i usług. Ponadto, 7min gromadzi dane konsumenckie czerpane z innych źródeł wyszczególnionych w niniejszych zasadach ochrony prywatności, które dotyczą wszystkich informacji pozyskiwanych przez 7min. Używając naszych stron bądź przekazując nam informacje, godzisz się na wykorzystywanie oraz udostępnianie zgromadzonych przez 7min informacji, według zasad tutaj przedstawionych. Jeśli nie akceptujesz niniejszej polityki prywatności, prosimy o nieodwiedzanie i niekorzystanie z naszych stron internetowych oraz o nieprzekazywanie nam żadnych informacji.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Niniejsze zasady polityki prywatności dają wgląd w praktyki stosowane przez 7min dotyczące rodzaju gromadzonych informacji, sposobu ich gromadzenia, wykorzystania, udostępniania oraz w inne ważne aspekty naszej polityki prywatności. Należy zaznaczyć, że warunki polityki prywatności mogą ulegać okresowym zmianom i 7min zastrzega sobie prawo do możliwości ich zmiany w dowolnym czasie. Obowiązkiem partnera jest odwiedzanie strony z niniejszą polityką prywatności w celu odnotowania potencjalnych zmian. Na górze niniejszego dokumentu widnieć będzie historia modyfikacji. O zmianach możemy też powiadamiać elektronicznie na adres e-mail podany 7min w trakcie rejestracji. Adres ten powinien być aktualny. Możesz zakazać nam dalszego przetwarzania Twoich informacji osobowych klikając tutaj.

RODZAJ GROMADZONYCH INFORMACJI
Gromadzimy i łączymy dane osobowe niewystarczające do pełnej identyfikacji oraz dane osobowe identyfikujące dana osobę. Dane pozwalające na identyfikacje to między innymi nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Informacje, które nie wskazują konkretnej osoby, ani nie umożliwiają zlokalizowania jej lub nawiązania z nią kontaktu to między innymi kod pocztowy, płeć, wiek, adres IP.

SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI

  1. Strony internetowe: Twoje dane osobowe gromadzimy poprzez stronę 7min, kiedy wprowadzasz je w związku z zapytaniem o produkt, usługę lub informacje. Jeśli zdecydujesz się, na przykład, złożyć zamówienie lub wypełnić formularz rejestracyjny, możesz zostać poproszony o udzielenie informacji dotyczących między innymi: pełnego nazwiska, adresu dostawy, adresu do rachunku, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, płci, nazwiska panieńskiego matki oraz/lub sposobu zapłaty. Korzystamy także z serwerowych narzędzi pozyskujących informacje dotyczące Twojego linka partnerskiego, rodzaju przeglądarki internetowej, adresu IP oraz daty i czasu.

  2. Reklamy: Wypełniając kwestionariusz o jednej z naszych reklam zamieszczonych na naszych stronach internetowych, także przekazujesz nam informacje o sobie. Reklamy dostarczają klientom dostęp do oferty naszych usług. Informacje zgromadzone w ten sposób mogą zawierać między innymi Twój adres e-mail, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, datę urodzenia, płeć adres IP, dane dotyczące sposobu płatności oraz informacje na temat Twoich zainteresowań.

  3. Partnerzy marketingowi: Zdarza się, że współpracujemy z partnerami marketingowymi, którzy publikują strony internetowe w naszym imieniu. Po Twojej rejestracji na jednej z takich stron, nasi partnerzy mogą przekazać nam pełne lub częściowe informacje, których dostarczyłeś rejestrując się w 7min. Informacje te mogą zawierać między innymi: Twój adres e-mail, nazwisko, adres korespondencji pocztowej, numer telefonu, adres IP, datę urodzenia, płeć, dane dotyczące sposobu płatności oraz dodatkowe informacje na temat Twoich zainteresowań.

  4. Partnerzy gromadzący dane: Informacje o Tobie możemy otrzymywać także od partnerów będących strona trzecią, zajmujących się gromadzeniem danych. Informacje te mogą dotyczyć między innymi Twojego adresu e-mail, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu IP. Partnerzy tacy mogą sprzedać nam informacje lub zawrzeć umowę z nami o ich wykorzystywanie w ich imieniu.

  5. Usługodawcy: W celu poszerzenia informacji, które nam przekazałeś, możemy korzystać z usług hurtowni danych. Te informacje mogą zawierać między innymi Twój adres e-mail i numer telefonu. Ponadto, przy pomocy usługodawców możemy przeprowadzać weryfikację Twoich danych.
SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI

Mamy prawo do wykorzystywania naszych informacji o Tobie w dowolny, legalny sposób według naszego uznania, włączając w to, między innymi, sposoby przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

7min ma prawo do wykorzystywania dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w celu: (1) realizowania zamówień na produkty, usługi lub informacje, (2) odpowiadania na e-maile lub zapytania, (3) wysyłania do Ciebie informacji o nowych, dodatkowych towarach, newsletterach, ankietach, promocjach, przekazania wskazówek dotyczących użytkowania, (4) ulepszania naszych stron internetowych lub usług, (5) obsługiwania Twojego konta, weryfikacji Twojej tożsamości, prowadzenia wsparcia technicznego, (6) dostosowywania naszych stron do indywidualnych potrzeb użytkowników. 7min ma także prawo do wykorzystywania twoich danych osobowych dla dowolnych celów marketingowych lub badawczych w imieniu własnym i swoich partnerów oraz swoich jednostek zależnych.

Możemy wykorzystywać Twoje informacje do celów prowadzenia reklamy, np. poprzez przesyłanie do Ciebie reklam wybieranych na podstawie Twojego numeru IP, danych demograficznych, numeru telefonu lub innych informacji od Ciebie pozyskanych.

Twoja akceptacja przedstawionych tutaj warunków ma moc Twojej pisemnej zgody na telemarketingowe połączenia telefoniczne ze strony marketerów będących osobami trzecimi, łącznie z nagranymi i odtwarzanymi informacjami oraz automatycznymi serwisami obsługi klienta. Twoja zgoda będzie pozostawać w mocy niezależnie od tego, jaki numer telefonu podałeś - (a) domowy, firmowy, komórkowy i/lub (b) znajdujący się na federalnej liście numerów "Do-Not-Call" wyłączonych z usług telemarketingowych. Twoja zgoda pozostanie ważna tak długo, jak długo będziesz partnerem programu.

Przekazując nam dane swojej karty kredytowej lub debetowej, zezwalasz nam na je autoryzację, w celu upewnienia się, że posiadasz środki wystarczające do zapłaty za zamówione towary lub usługi.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do prowadzenia marketingu on-line i off-line, do których zaliczają się między innymi: wysyłanie wiadomości tekstowych, e-maili marketingowych, telemarketing oraz bezpośrednia korespondencja pocztowa.

  1. SMS i inne usługi mobilne. Część prowadzonych przez nas usług może skutkować wysyłaniem na Twój telefon ofert w formie SMS lub innej. Rejestrując się, zgadzasz się na otrzymywanie tego typu wiadomości oraz masz świadomość, że stawki Twojego operatora telefonii komórkowej także się do nich odnoszą. Aby zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości tekstowych, na otrzymany SMS odpowiedz w treści wpisując: STOP, KONIEC, REZYGNUJĘ. Rezygnacja będzie obejmowała jedynie nadsyłanie dalszych informacji dotyczących konkretnej, wcześniej przesłanej oferty, co oznacza, że operację będzie trzeba powtórzyć w przypadku nadejścia zupełnie nowej oferty. Rezygnacja z wiadomości nadsyłanych przez osoby trzecie nie będzie możliwa.

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Mamy prawo do udostępniania Twoich danych osobowych firmom partnerskim, firmie macierzystej, firmom podległym oraz niepowiązanym spółkom zarządzającym. 7min może także udostępniać dane osobowe współpracownikom, którzy pomagają nam przeprowadzać badania marketingowe. Ponadto, 7min ma prawo do udostępniania danych osobowych innym firmom zajmującym się działaniami marketingowymi, w tym marketingiem bezpośrednim, które nie są związane z 7min. Możemy również sprzedawać, udostępniać lub udzielać licencji na Twoje dane osobom trzecim w różnego rodzaju celach marketingowych, między innymi takich jak: telemarketing, marketing poprzez e-mail, wysyłanie wiadomości SMS oraz korespondencja pocztowa. Do osób trzecich mogą zaliczać się między innymi Media Network, Inc., Shopingbag, BigRewards oraz HotSurveys. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w tych programach, kliknij tutaj i postępuj według instrukcji.

My lub inni akceptowani sprzedawcy możemy prezentować oferty sprzedaży produktów na stronach prowadzonych przez 7min lub przez innych sprzedawców. Jeśli 7min lub część jego majątku zostanie nabyta lub połączona z inną firmą, dane osobowe członków będą jednym z przekazanych aktywów. Po sprzedaży lub przekazaniu danych osobowych, 7min ma prawo do zachowania ich kopii.

Możemy dostarczać dane osobowe naszym partnerom marketingowym, którzy zwiększają ilość klientów odwiedzających nasze strony. Zajmują się oni wykorzystywaniem informacji do prowadzenia działalności marketingowej korzystnej dla naszych członków.

Jeśli wypełnisz jeden z naszych formularzy od ogłoszeniodawcy, przekażemy mu informacje uzyskane od Ciebie.

Co więcej, 7min będzie wykorzystywać lub udostępniać twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: (1) w odpowiedzi na wezwania do sądu lub postępowania prawne oraz w celu obrony naszych praw i odpierania pozwów prawnych, (2) w przypadku niedotrzymania przez partnera warunków umowy z 7min, (3) w przypadku podejrzenia, że partner stanowi zagrożenie dla własności lub praw użytkowników stron 7min, (4) w przypadku konieczności wszczęcia postępowania w razie podejrzenia lub zapobiegania łamaniu prawa, oszustwu, wycofywaniu przelewów, groźbom pod adresem innych osób lub w innych sytuacjach normowanych przepisami prawa.

Mamy prawo do gromadzenia danych osobowych nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację osoby, dotyczących korzystania ze stron 7min, w celu określenia najczęściej odwiedzanych stron. Informacje mogą zostać połączone w ogólnym formularzu dla wewnętrznych działań biznesowych, takich jak tworzenie danych statystycznych oraz planów marketingowych. Poza tym, 7min ma prawo do udostępniania lub przekazywania tego rodzaju danych naszym partnerom, posiadaczom naszych licencji lub współpracownikom.

TECHNOLOGIA
Część informacji jest gromadzona automatycznie, kiedy odwiedzasz strony 7min. Należy pamiętać, że 7min musi przechowywać te dane w celu zapewnienia optymalnej obsługi swoich klientów on-line. Informacje tego typu mogą odnosić się do:

  1. Pliki dziennika (logi): 7min wykorzystuje pliki dziennika do śledzenia sposobu korzystania ze swoich stron oraz szacowania efektywności swoich usług. Adresu IP naszych członków używamy do diagnozowania problemów z naszymi serwerami oraz zarządzania stronami internetowymi. Informacje z plików dziennika mogą zawierać między innymi: (1) adres IP, (2) rodzaj przeglądarki, (3) ilość wyświetleń stron, (4) częstość logowania się do systemu, oraz (5) popularność stron lub ich części.

  2. Cookies: 7min może używać plików ciasteczek - informacji w postaci elektronicznej znajdujących się w Twoim komputerze - do rozpoznawania i identyfikowania partnerów powracających na nasze strony oraz optymalizowania naszych usług.

  3. Niewidoczne pliki GIF: 7min może używać niewidocznych gifów, będących maleńkimi plikami graficznymi i działającymi podobnie do ciasteczek, do śledzenia aktywności internetowej partnerów.

Ponadto, wykorzystujemy technologię śledzenia za pomocą pikseli do odnotowywania zakończonych transakcji naszych lub naszych reklamodawców.

DZIECI
Strony internetowe 7min nie są tworzone w celu przyciągnięcia użytkowników poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację od osób, o których wiemy, że nie mają ukończonych 18 lat oraz prosimy je o nienadsyłanie nam żadnych danych osobowych. Możliwe jest, że z powodu oszustwa otrzymamy dane odnoszące się do dzieci poniżej 18 roku życia. Uznajemy niepokoje i obawy związane z ochroną danych osobowych dzieci i zawsze troszczymy się o ochronę tych danych, niezależnie od okoliczności nawiązania kontaktu. Jesteśmy szczególnie zdeterminowani do przestrzegania postanowień amerykańskiej ustawy o ochronie danych osobowych dzieci on-line Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA"). Zgodnie z założeniami ustawy, nie gromadzimy świadomie danych osobowych pozwalających na identyfikację dzieci w wieku poniżej lat 13. Jeśli rodzic lub opiekun takiego dziecka poinformuje nas, klikając tutaj, że przekazało nam ono dane osobowe pozwalające na identyfikację, usuniemy je z naszych plików.

BEZPIECZEŃSTWO
Stosujemy proceduralne oraz techniczne środku ochrony danych osobowych przed ich utratą, kradzieżą i nieupoważnionym wykorzystaniem. Jednak całkowicie skuteczna ochrona w Internecie nie istnieje i dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych. Przekazując nam informacje i komunikując się z nami, jesteś tego świadom.

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane w USA lub innym kraju, w którym 7min lub jego partnerzy bądź firmy podległe prowadzą działalność. W związku z tym, jako użytkownik 7min, godzisz się na transfer Twoich danych osobowych poza Twój kraj.

INNE LINKI
Strony internetowe 7min mogą zawierać linki odsyłające do stron prowadzonych i posiadanych przez inne firmy. 7min nie kontroluje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez inne firmy na ich stronach internetowych, które mogą obejmować wykorzystywanie ciasteczek oraz gromadzenia danych osobowych. Co więcej, 7min nie może i nie będzie redagować ani cenzurować zawartości stron internetowych innych firm.

REZYGNACJA
Wypełniając formularz rejestracyjny na stronie 7min, wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych od nas lub naszych partnerów marketingowych będących stronami trzecimi. Możesz zrezygnować z otrzymywania takich treści klikając tutaj.

CALIFORNIA PRIVACY RIGHTS
W zgodzie z kalifornijskim prawem "Shine the light", oferujemy klientom możliwość rezygnacji z udostępniania ich informacji osobowych osobom trzecim poprzez kliknięcie tutaj.

KONTAKT
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, kliknij tutaj.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wyrażasz zgodę na to, że wszelkie spory dotyczące polityki prywatności rozpatrywane będą w oparciu o zapisy naszej polityki prywatności. Ponadto, odpowiedzialność ze strony 7min będzie ograniczona wartością transakcji lub usług dostarczonych klientowi.